Po vyřazení na neutrál a uvolnění pedálu spojky systém „Start-Stop“ automaticky vypne motor – například při zastavení před semaforem s červeným světlem. Pro pokračování v jízdě potom stačí pouze opětovně sešlápnout spojku a motor se znovu rozeběhne.

Díky speciálnímu software pro řízené využívání energie je při brzdění a při brzdění motorem zvýšeno napětí alternátoru, což vede k intenzivnímu dobíjení akumulátoru. Při jízdě ustálenou rychlostí je pak možné napětí alternátoru snížit, což má za následek menší zatížení motoru a v konečném důsledku vede ke snížení spotřeby paliva.